فرم ثبت نام

برای ثبت نام لطفا فرم زیر را پر کنید

فرم ثبت نام

  • Max. file size: 100 MB.
    جهت قرارگرفتن نام شما در لیست کارآموزان این دوره مبلغ 200 هزار تومان جهت بیعانه به شماره کارت 6221061072858089 به نام راحله یوسفی واریز نمایید.

Call Now Button