آموزش برنامه نویسی و اپراتوری تراش CNC و فرز سه محور

توضیحات دوره

اپراتوری فرز و تراش cnc

در دوره اپراتوری فرز و تراش cnc کارآموز با ۲۰ ساعت آموزش به همراه نرم افزار شبیه ساز به شکل کاملا کاربردی انتظار می رود بتواند با تسلط به اپراتوری فرز و تراش cnc و سیستم برنامه نویسی ISO قطعات با هرفرم و پیچیدگی را در سه محور برنامه نویسی کرده واجرا نماید.

سر فصل های اپراتوری فرز و تراش cnc

اهداف دوره اپراتوری فرز و تراش cnc

در پایان دوره اپراتوری فرز و تراش cnc (۲۰ ساعت آموزش به همراه نرم افزار شبیه ساز به شکل کاملا کاربردی) انتظار می رود هنرجو بتواند با تسلط به سیستم برنامه نویسی ISO قطعات با هرفرم و پیچیدگی را در سه محور برنامه نویسی کرده واجرا نماید.

Call Now Button