آموزش Edge Cam تراز و تراش CNC

توضیحات دوره

توضیحات دوره

در پایان دوره انتظار می رود هنرجو بتواند مدلهای مختلف را در نرم افزار CAD ایجاد و آنها را با استراتژی های موجود ماشینکاری کرده و از نرم افزار خروجی G کد تهیه نمائید.

۳۰ ساعت تئوری به همراه نرم افزار

پیش نیاز آموزش Edge Cam تراش Cnc (برنامه  نویسی تراش  CNC )

سر فصل های دوره

 •  آشنائی با برخی نرم افزار های CAD  وایجاد یک مدل ۲ بعدی

  ۲-    آشنائی با محیط DESIGN  نرم افزار و ایجاد مدلهای ۲ بعدی با استفاده از دستورات ترسیمی و EDIT

  ۳-    انتقال مدل ایجاد شده از نرم افزار های دیگر CAD  در محیط طراحی

  ۴-    ایجاد مواد خام

  ۵-    آشنائی با محیط MANUFACTURE و نوار ابزار های موجود

  ۶-    ساخت انواع ابزارهای استاندار و غیر استاندارد

  ۷-    آموزش کامل استراتژی های ماشینکاری

  ۸-    چگونگی محاسبه جبران شعاع ابزار و ایجاد آن

  ۹-    نمایش SIMULATE 2 بعدی و ۳بعدی

  ۱۰-  تهیه خروجی G کد از پروژه

  ۱۱-  چگونگی اتصال به ماشین

  ۱۲-  تنظیم نرخ اطلاعات ماشین و نرم افزار

  ۱۳-EDIT  و ویرایش فایل تهیه شده

   
   
   
   
   

مخاطبین دوره

اهداف دوره

Call Now Button