[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row text_align=”justify”][vc_column width=”1/4″][vc_cta h2=”شرایط دوره” txt_align=”center” color=”green” add_button=”bottom” btn_title=”ثـبـت نـام” btn_color=”green” btn_size=”lg” btn_align=”center” css=”.vc_custom_1600948176637{border-top-width: 5px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: rgba(130,36,227,0.6) !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: rgba(130,36,227,0.6) !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: rgba(130,36,227,0.6) !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: rgba(130,36,227,0.6) !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fjaheshrayaneh.com%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85|target:%20_blank|”]

دوره عمومی : 457،000

طول دوره:

10 جلسه

(هر جلسه 2 ساعت)


کد استاندارد آموزشی:


پیش نیاز: ندارد


[/vc_cta][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_tta_tabs style=”outline” color=”violet” alignment=”right” active_section=”1″ title=”دوره آموزش پداگوژی”][vc_tta_section title=”توضیحات دوره” tab_id=”1525761514718-42559ad6-9460″][vc_column_text]

تعریف پداگوژی:

«پداگوژی» در گذشته هنر و علم تربیت کودکان بود و اغلب مترادف با واژه تدریس یا تعلیم و آموزش به کار برده می‌شد. اکنون «پداگوژی» مفهوم گسترده‌تری یافته است و در موارد مختلفی به کار می‌رود از جمله؛ علم، اخلاق، فلسفه علمی، فنون مختلف و آفرینش آثار زیبا.
اما مهمترین دستاوردی که از پداگوژی انتظار می‌رود، این است که فراگیران با این روش به جای اینکه نگرش و مهارت‌های خود را مستقیما از معلمان خود دریافت کنند، بتوانند با راهنمایی معلمان، به کشف و نوآوری برسند و یاد بگیرند که به چه دانشی، نگرشی و یا مهارتی نیازمندند و چگونه و از چه راهی می‌توانند آن رابه دست آورند.

پداگوژی هنر یا علم وجودی یک معلم است. این اصطلاح عمومأ به استراتژی ها یا راهبردهای آموزش مربوط  می شود، که برخی ها ازآن به عنوان سبک یادگیری نیز یاد می کنند.
پداگوژی که در در لغتنامه ها از آن به معنی “روش آموزگاری”، “فن تعلیم”، “علم تعلیم” ترجمه شده، گهگاهی هم به عنوان استفاده صحیح ازراهبردهای آموزشی در جریان فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می شود. برای نمونه، پائلو فریر، از روش آموزشی بزرگسالی خود به عنوان پداگوژ انتقادی یاد می کند.

در ارتباط با استراتژی های آموزشی، اعتقادات فلسفی خود معلم از آموزش بوسیله دورنمای دانش و تجارب شاگردان، موقعیت های شخصی و محیطی و نیز اهداف یادگیری که از طریق تعامل دانش آموزان و معلمان تنظیم می گردد، اداره می شوند.

هدف نهايي، از كاربست الگوي تدريس پداگوژیک يادگيري از طريق همياري و دستيابي به فعاليت‌هاي عالي ذهني است.يادگيري از طريق همياري كه در شروع اين قرن ازطرف جان ديويي مطرح شد، در چند سال اخير از بحث‌هاي دائمي آموزش شده است.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سرفصل های دوره” tab_id=”1525762485614-18eae542-547c”][vc_column_text]

فهرست توانايي هاي شغل

–       توانايي تشخيص اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي

–       توانايي تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي بر اساس داده ها

–       توانايي تهيه و تنظيم طرح درس

–       توانايي تهيه و بكارگيري وسايل كمك آموزشي

–       توانايي اجراي دوره هاي آموزشي

–       توانايي سنجش و ارزيابي از آموزش فراگيران

توانايي تشخيص اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي

–       آشنايي با مفهوم آموزش و تاريخچه آن در ايران

–       آشنايي با نظامهاي آموزشي در ايران

–       آشنايي با مفهوم و اهداف پداگوژي و تاريخچه آن در ايران و جهان

–       شناسايي چرخه يا سيكل آموزش و عناصر تشكيل دهنده آن

–       شناسايي اصول تشخيص اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي

توانايي تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي بر اساس داده ها

–       آشنايي با نيازهاي آموزشي

–       شناسايي اهداف آموزشي و حيطه هاي يادگيري

–       آشنايي با استانداردهاي مهارت و آموزشي

–       شناسايي اصول تهيه و تنظيم برنامه درسي بر مبناي استانداردهاي مهارت و آموزشي

توانايي تهيه و تنظيم طرح درس

–       آشنايي با طرح درس

–       مزايا و ضرورت طرح درس

–       انواع طرح درس

–       آشنايي ب چارچوب تهيه و تنظيم طرح درس

–       شرايط زماني

–       شرايط مكاني

–       شرايط عامل انساني

–       شناسايي شيوه تهيه و تنظيم محتواي درسي

–       ويژگيهاي محتواي درسي

–       روش هاي تنظيم محتواي درسي مطلوب

–       روش هاي تنظيم محتواي درسي

–       آشنايي با روش و فنون تدريس

–       شناسايي اصول تهيه و تنظيم طرح درس

توانايي تهيه و بكارگيري وسايل كمك آموزشي

–       آشنايي با وسايل ديداري و شنيداري آموزشي

–       آشنايي با اثرات بكارگيري وسايل كمك آموزشي در تدريس

–       شناسايي اصول تهيه و بكار گيري وسايل كمك آموزشي

توانايي اجراي دوره هاي آموزشي

–       آشنايي با ويژگيهاي مربي و مربيان فني و حرفه اي

–       آشنايي با آيين كلاسداري

–       شناسايي مراحل تدريس دروس تئوري

–       آماده كردن فراگير

–       ارزيابي تشخيص

–       ايجاد انگيزه

–       مطلع ساختن فراگير

–       ارايه اطلاعات به فراگيران

–       تكميل اطلاعات فراگيران

–       -كنترل موفقيت فراگيران

–       شناسايي اصول اجراي مراحل تدريس و آموزش عملي

–       اجراي كار عملي توسط مربي

–       اجراي كار عملي توسط فراگير زير نظر مربي

–       اجراي كار عملي بصورت مستقل توسط فراگير

–       شناسايي اصوا اجراي دوره هاي آموزشي

توانايي سنجش و ارزيابي از آموزش فراگيران

–       آشنايي با مفاهيم سنجش و ارزشيابي

–       شناسايي اهداف سنجش و ارزشيابي در آموزش هاي فني و حرفه اي

–       شناسايي مفهوم آزمون، انواع و ويژگي هاي آنها

–       آشنايي با مراحل تهيه سئوال آزمون و ويژگي هاي آنها در آموزش هاي فني و حرفه اي

–      شناسايي اصول سنجش و ارزشيابي از فراگيران[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اهداف دوره” tab_id=”1525761514718-a9ce4809-a7e5″][vc_column_text]

اهداف دوره آموزش پداگوژی :

  • ارتقاي سطح تواناييهای یادگیری
  • ايجاد توانايي در به کاربردن فنون نوین در قرن 21
  • ارتقاي سطح کارايي در زمینه های ذهنی و فکری
  • تضمين استفاده بهينه از حداکثر مهارت و توانايي متخصصان در به کار بردن این فنون

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”مخاطبین دوره” tab_id=”1542478320532-646c5283-704d”][vc_column_text]

دوره  آموزش پداگوژی برای چه کسانی مناسب است؟

– کلیه کسانی که در زمینه های مربی گری و معلمی اشتغال دارند.
– کلیه کسانی که مهارت های ذهنی و مدرک(مدرک فنی وحرفه ای) را باهم می خواهند.
– کلیه کسانی که در زمینه های مشاوره تخصص دارند.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دوره های مشابه” tab_id=”1542322458140-3004e97a-1a63″][vc_btn title=”دوره آموزش مدیر آموزشگاه” style=”3d” color=”success” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjaheshrayaneh.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87|target:%20_blank|”][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” text_align=”justify” section_skin=”parallax” css=”.vc_custom_1525968678068{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;padding: 0px !important;}”][vc_column section_text_color=”dark” text_align=”justify” is_section=”yes” section_skin=”parallax”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]