آموزش تری دی مکس 3Dmax

توضیحات دوره

توضیحات دوره

آموزش مهارت تری دی مکس


نرم افزار ۳d maxs یکی ازقوی ترین نرم افزار ها در زمینه ی گرافیک و انیمیشن می باشد که از آن می توان در زمینه  های مدلینگ و طراحی داخلی و خارجی و صنعتی و ساخت کاراکتر و متحرک سازی و تیزر های تبلیغاتی استفاده کرد. در صفحه ی اصلی این نرم افزار یک نوار ابزار در بالا و یک جعبه ی ابزار در سمت راست ودر پایین نوار های ابزار مربوط به ساخت انیمیشن و متحرک سازی و ابزارهای دوربین دیده می شود که در پایین هر یک را توضیح می دهیم.

در این نرم افزار چهار نما داریم که عبارتند از:top  (دید از بالا), front (دید از روبرو), left (دید از سمت چپ) که هر یک از این نماها قابل تغییر می باشند.برای تغییر هر نما کافیست تا بر روی آن نما کلیک و آن را فعال نموده و حرف اول نمایی را که می خواهیم تایپ کنیم بطور مثال برای تغییر نمای top به نمای front  کافیست تا حرف F را در آن نما تایپ کنیم تا نما از top به front تبدیل شود.

نکته: هیچ وقت در نمای perspective کار نکید و از این نما صرفا” برای مشاهده ی تغییرات در نماهای دیگر استفاده کنید.

در هر نما یک محور مختصات دیده می شود که از سه محور x,y,z تشکیل شده است.

نکته: در قسمتی که به رنگ زرد باشد بدین معناست که فعال می باشد.

undo وredo :undo  که همانند تمام نرم افزارها به معنی بازگست به قبل وکلید redo برای بازگشت به حالت اول از undo می باشد.

ابزار های لینک کردن موضوعات به یکدیگر می باشند.

ابزاری برای فیلتر کردن موضوعات موجود بدین شکل که نام هر یک از ابزارها دوربین نور و… فعال باشد تمام تغییرات فقط روی همان موضوع می باشد و دیگر موضوعات و ابزار ها غیر فعال می باشند.بطور مثال در این حالت فقط دوربین ها فعال می باشند و دیگر موضوعات غیر فعال می باشند.

مجموعه ابزاری برای انتخاب کردن موضوعات می باشند که عبارتند از:

select objects: با استفاده از این ابزار می توانیم هر موضوعی را که می خواهیم لنتخاب کنیم.

select by name: با استفاده از این مورد می توانیم هر موضوعی را که می خواهیم از یک لیست که نام تمامی موضوعات در آن می باشد انتخاب کنیم.

با استفاده از این ابزار می توانیم با کشیدن یک box دور موضوعات مورد نظرآنها را انتخاب کنیم.

select and move: ابزاری که با استفاده از آن موضوع مورد نظر را انتخاب و آنرا حرکت دهیم . پس از انتخاب این گزینه یم محور بر روی موضوع مورد نظر ایجاد می شود که با کلیک وحرکت ماوس روی هر محور موضوع مورد نظر به همان جهت حرکت می کند و با کلیک و حرکت روی box موجود بین دو محور شاهد حرکت جسم در دو جهت بطور همزمان هستیم.

select and rotate: ابزاری که با استفاده از آن موضوع مورد نظر را انتخاب و آنرا در جهت های مختلف بچرخانیم.در این دستور هم مانند select and move چند محور داریم که با کلیک و حرکت روی هر محور می توانیم آنرا بچرخانیم.

select and uniform scale: ابزاری که با استفاده از آن موضوع مورد نظر را انتخاب و آنرا با دادن مقیاس مورد نظر کوچکتر و بزرگتر کنیم. در این دستور هم مانند select and move چند محور داریم که با کلیک و حرکت روی هر محور می توانیم آنرا کوچکتر یا بزرگتر کنیم.

منوی تغییرات  و تولیدات: تمام تولیدات و تغییرات در محیط ۳d max در این جعبه خلاصه می شود و هیچ جای دیگری نباید دنبالشان بگردیم.

این جعبه از ابزار های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:create, modify , hierarchy , motion , display , utilities

اشکال سه بعدی

۱)create   (تولیدات) ۲)geometry (اشکال سه بعدی) ۳)standard primitivies (موضوعات استاندارد) ۴)box 5)در قسمت name and color رنگ ونام box مورد نظر را تعیین می کنیم ۶)در قسمت creation metod دو حالت cube و box  داریم که در حالت اول شکل از مرکز آن ودر حالت دوم از یکی از گوشه های آن کشیده می شود.

۷)در قسمت keyboard entry که برای کشیدن شکل با استفاده از keyboard می باشد در قسمت های x,y,z مختصات مرکز شکل را وارد می کنیم و در قسمت length,width,height طول و عرض و ارتفاع شکل را وارد می کنیم و با زدن گزینه ی create  شکل را ایجاد می کنیم و لی در روش کشیدن دستی شکل با کلیک اول ونگه داشتن آن وحرکت ماوس طول و عرض شکل و با رها کردن آن ارتفاع شکل و با کلیک بعدی شکل ایجاد می شود.

۸)در قسمت parameters باز هم طول و عرض و ارتفاع و  سگمنتهای ارتفاع و طول و عرض را داریم.

نکته:seg  (segment) که همان سگمنت می باشد به قطعات تشکیل دهنده ی یک سطح می گوییم.

دستور copyاین ابزار برای کپی گرفتن از یک موضوع یا چند موضوع می باشد.در max  سه نوع کپی داریم که عبارتند از:

Shift + click روش کپی گرفتن در جا

shift + move  کپی گرفتن با حرکت select and move

Ctrl + v کپی گرفتن درجا

پس از انجام دادن یکی از این موارد در باکس باز شده سه حالت زیر را داریم

Copy: که بصورت ساده از شکل به تعدادی که می خواهیم کپی می گیرد.

Instance: که در این روش بعد از کپی هر تغییری که روی هر یک از شکل ها بدهیم روی بقیه ی اشکال هم اعمال می شود.

Reference: که در این روش بعد از کپی هر تغییری که روی شکل مرجع بدهیم روی بقیه ی اشکال هم اعمال می شود.             

Coneبرای کشیدن مخروط به کار می رود.

Creation method:دو حالت edge و center داریم که در حالت اول کشیدن سطح مقطع شکل از محیط آن آغاز می شود و در حالت دوم از مرکز شروع می شود.

در قسمت modify که همان تغییرات می باشد.داریم:

Radius شعاع دایره های پایین و بالا

Height: ارتفاع شکل

Height segوcap seg وside : سگمنت های ارتفاع و سطح مقطع و کناره ها

Smooth: میزان نرمی شکل

Slice: میزان برش بر حسب درجه

Sphere:از این گزینه برای کشیدن کره استفاده می شود.

modify این مورد مانند موارد قبلی است فقط گزینه های زیر را اضافه تر داریم.

Hemisphere:از پایین شکل مماس بر صفحه ی مختصات از شکل کم می کند که در حالت chop سگمنت های مربوط به آن قسمت حذف و در حالت squash به قسمت های مانده اضافه می شود .

Geosphere: از این گزینه برای کشیدن کره استفاده می شود

modify این مورد مانند مورد قبلی است

Cylinder:از این گزینه برای کشیدن استوانه استفاده می کنیم.

modify این مورد مانند موارد قبلی است .

Tube:از این گزینه برای کشیدن استوانه ی تو خالی استفاده می شود.

در modify این قسمت موارد مشنرک در شکل های سه بعدی را داریم که در شکل های قبلی توضیح دادیم.

Torus:از این گزینه برای کشیدن تیوپ استفاده می کنیم.

modify این مورد مانند موارد قبلی است فقط گزینه های زیر را اضافه تر داریم.

Rotation:برای چرخاندن کل شکل می باشد.

Twist:برای چر خاندن مقطعی شکل می باشد.

Smooth:برای نرمی شکل می باشد که گزینه های all(تمام شکل)وsides(گوشه ها)وsegment(سگمنت ها)می باشد.

Pyramid: از این گزینه برای کشیدن هرم استفاده می کنیم.

در modify این قسمت موارد مشنرک در شکل های سه بعدی را داریم که در شکل های قبلی توضیح داديم.

Plan: از این گزینه برای کشیدن صفحه استفاده می کنیم.

Teapot: از این گزینه برای کشیدن قوری استفاده می کنیم.این شکل اولین شکلی بود که با max طراحی شد.که برای تنظیم نور و دوربین کمک زیادی به کاربر می کند.در modify  این  شکل می توان قطعات بدنه ی آن را جدا کرد.

Extended primitives: شکلهای توسعه یافته:

مجموعه ای از شکل های پیچیده و آماده است که می توانید بسادگی شکلهای ابتدایی داخل صحنه ایجاد نمایید.برای ساخت این نوع شکل ها از مسیر زیر عمل می کنیم:

۱)create 2)geometry 3)extended primitives

modify این اشکال مانند اشکال standard می باشد فقط گزینه ی fillet اضافه شده است که به منظور خم زدن گوشه ها استفاده می شود و رابطه مستقیمی با سگمنت هایش دارد.

دستور boolean:از این دستور برای اضافه یا کم کردن شکلی از شکل دیگر استفاده می کنیم.

۱) ایجاد اشکال سه بعدی ۲)انتخاب شکل اولA 3) create 4)geometry5 )compound objects 6)Boolean 7)pick operand B 8)انتخاب شکل دوم B 9)   union:یکی کردن اشکال

Intersection: نقاط مشترک بین دو شکل

Subtraction: کم کردن دو شکل از هم

نکته:برای اینکه چندین موضوع را از یک شکل Boolean کنیم باید هربار یکBoolean  جدید انجام دهیم.

Bend : یا خمش، از اين گزينه براي خم كردن اشكال استفاده مي كنيم.

۱)ايجاد شكل ۲)modify 3)modifier list 4)bend

Angle: مقدار چرخش بر حسب زاويه

Direction: چرخش حول محور z يا عمودي

Bend axis: محور اعمال چرخش

Limits: تعيين محدوده براي اعمال چرخش

Twist: چرخش: از اين دستور براي چرخاندن شكل استفاده مي كنيم.

۱)ايجاد شكل ۲)modify 3)modifier list 4)twist

Angle:مقدار چرخش شكل

Bias:انتقال چرخش به بالا يا پايين

Taper: تغيير شكل يا حجم

۱)ايجاد شكل ۲)modify 3)modifier list 4)taper

Amount:بسته يا باز كردن شكل از بالا يا پايين

Curve: بسته يا باز كردن شكل از وسط شكل

Symmetry:قرينه كردن شكل

Skew:مايل كردن

۱)ايجاد شكل ۲)modify 3)modifier list 4)skew

Amount:ميزان مايل كردن موضئع مورد نظر

Direction:چرخش حول محور z

Stretch:براي كشيدن موضوعات بكار مي رود

۱)ايجاد شكل ۲)modify 3)modifier list 4)stretch

Stretch:كشيدن از بالا و پايين

Amplify:كشيدن از وسط

اشکال دو بعدی (shapes)

Create        shapes       spline

۱):rectangle  برای کشیدن چهار ضلعی (مستطیل و مربع ) به کار می رود.

در پایین قسمت  creation metod دو گزینه داریم:

Edge که برای آغاز کشیدن شکل از یکی از زوایا می باشد.

Center که برای کشیدتن شکل از مرکز شکل می باشد.

Key board entry که برای کشیدن شکل با اندازه های از پیش تعیین شده می باشد که با وارد کردن  x y z  نقطه مرکز شکل و با پارامترهای  length و width طول و عرض شکل corner radius شعاع خم زوایا را مشخص می کنیم و با گزینه  create شکل را ایجاد می کنیم

Modify برای اعمال تغییرات در شکل:

Enable in render : برای دیده شدن و حجم داشتن در رندر به کار می رود.

Enable in view port : برای دیده شدن و حجم داشتن در view port به کار می رود.

Use view port : در پایین توضیح داده می شود.

Thickness  ضخامت خطوط

render  radial  نوع خطوط تشکیل دهنده با سطح مقطع دایره باشد.

Sides  گوشه های تشکیل دهنده خطوط

Rectangular نوع خطوط تشکیل دهنده با سطح مقطع چهار ضلعی باشد

length,width طول و عمق

Angle زاویه چرخش اضلاع

Auto smoth,threshold برای نرمی شکل

۲) :circle برای کشیدن دایره بکار می رود

تمامی گزینه ها در  modify و  create جزو مشترکات دو بعدی می باشد فقط در این شکل در قسمت پارامترها به جای طول و عرض شعاع دایره را داریم

۳) elipse: برای کشیدن بیضی به کار می رود .

تمامی گزینه ها در  modify و  create جزو مشترکات دو بعدی می باشد فقط در این شکل در قسمت پارامتر طول و عرض داریم که طول قطر بزرگ و کوچک بیضی می باشد

۴)arc: برای کشیدن کمان به کار می رود

تمامی گزینه ها در  modify و  create جزو مشترکات دو بعدی می باشد فقط در این شکل در قسمت  creation metod دو گزینه داریم که عبارتند از :

End – end – middle  که برای کشیدن شکل با استفاده از نقطه آغاز و پایان و وسط کمان می باشد .

Center – end  end   که کلیک اول تا دوم شعاع دایره ایی که قرار است کمان از ان تشکیل شود  سپس با رها کردن کلیک نقطه اول ثبت  و کلیک دوم نقطه دوم می باشد .

Parameters :

radius  : شعاع کمان

To , from :درجه های آغاز و پایان کمان

Pie slice :کمان را می بندد

۵) donut : که برای کشیدن دو دایره تو در تو به کار می رود

تمامی گزینه ها در  modify و  create جزو مشترکات دو بعدی می باشد فقط در این شکل در قسمت پارامتر دو شعاع داریم که برای دایره داخلی و خارجی به کار می رود.

۶) NGon: برای کشیدن n ضلعی به کار می رود

تمامی گزینه ها در  modify و  create جزو مشترکات دو بعدی می باشد فقط در این شکل در قسمت پارامتر شعاع دایره را داریم که شکل می تواند داخل ( inscribed)یا خارج ( circumscribed) دایره باشد.

side : اضلاع تشکیل دهنده

Corner radius : شعاع زوایا

Circular : شکل را به حالت ذایره در می آورد .

۷) star: برای کشیدن ستاره به کار می رود.

تمامی گزینه ها در  modify و  create جزو مشترکات دو بعدی می باشد فقط در این شکل در قسمت پارامتر شعاع داخل ستاره و خارج ستاره

Point  تعداد نقاط

Distoration : چرخش دایره داخلی

Fillet radius : برای خم نقاط

۸) text: برای ایجاد متن می باشد که با هر کلیک یک متن برای ما ایجاد می کند

در قسمت پارامترها تنظیمات نوع خط را داریم .

Size : برای تعیین سایز متن استفاده می شود.

Kerning : فاصله بین حروف

۹) helix: برای کشیدن شکل مارپیچ شبیه فنر

تمامی گزینه ها در  modify و  create جزو مشترکات دو بعدی می باشد فقط در این شکل در قسمت پارامترها دو شعاع داریم که شعاع دایره داخلی و خارجی است .

Height : ارتفاع

Turns : تعداد چرخش های فنر

Bias انتقال  چرخشها به بالا و پایین

Cw,ccw : برای تغییر چرخش فنر

۱۰)section: برای برداشتن یک برش از اشکال می باشد که اغلب برای plane ساختمان به کار می رود.

در قسمت پارامترها تنظیمات مربوط به  up date کردن تغییرات و نوع خطوط می باشد .

۱۱)line: که برای کشیدن خط به کار می رود که با هر کلیک با اضافه کردن نقطه خط کامل می شود .

برای تنظیمات آن وارد قسمت modify مي شويم.

در این قسمت سه گزینه  vertex( نفاط) و segment ( پاره خطها ) و spline   ( کل خط ) را برای تغییرات داریم:

۱- با انتخاب گزینه vertex   نقاط تشکیل دهنده خط فعال می شود .

در این حالت  با گزینه select and move می توانیم نقاط را حرکت دهیم

Selection      display            show vertex number   برای نشان دادن شماره نقاط

geometry           new vertex type          Bezier  تبدیل نقاط به منحنی

Smoth  نرم کردن نقاط

Bezier corner   تبدیل نقاط به منحنی که بتوان به هر طرف آن یک شیب منحصر به خود داد

Attach  : برای یکی کردن موضوعات دو بعدي از هم بدین صورت که ابتدا خط اول را انتخاب سپس گزینه Attach را زده و روی خط دوم کلیک می کنیم.

Refine : برای ااضافه کردن نقطه روی خط که با هر کلیک یک نقطه اضافه میشود.

Fillet : با استفاده از این دستور می توانیم هر نقطه ایی را که می خواهیم تبدبل به خم نرم کنیم .با کلیک بر روی نقطه و گزینه ی fillet و حرکت ماوس به سمت بالا و پایین

Chamfer می توانیم هر نقطه ایی را که می خواهیم تبدیل به خم تیز می کنیم .با کلیک روی نقطه و گزینه  chamfer  با حرکت ماوس به بالا و پایین.

Hide  : نقطه مورد نظر را پنهان می کنیم.

Un hide: نقاط  پنهان شده را نمایان می کنیم.

۲-با اتخاب گزینه  segment  پاره خطهای تشکیل دهنده شکل فعال می شود.

در این حالت با  select and move  می توانیم پاره خط مورد نظر را حرکت دهیم.

۳- با اتخاب گزینه  spline  کل خط انتخاب می شود.

Out line: که با انتخاب این گزینه یک خط به موازات خط اول داخل یا خارج آن  می کشد.

دستور Extrude :

از این دستور برای حجم دادن اشکال دو بعدی استفاده می شود برای استفاده از این دستور از مسیر زیر عمل می کنیم

Modify         modifier list        exterud          amountايجاد شكل دو بعدي

Segment     cap

دستور attach:از اين دستور براي يكي كردن موضوعات دو بعدي استفاده مي كنيم.
۱)
ايجاد اشكال دو بعدي كه مي خواهيم attach كنيم.

۲)انتخاب يكي از شكل ها

۳)modify

۴)modifier list

۵)edit spline

۶)attach

۷)كليك بر روي موضوع دوم

نكته: براي اينكه چندين موضوع را attach  كنيم از روش multi attach استفاده مي كنيم.

دستور bevel profile :از اين دستور براي حجم سازي دو بعدي روي دو بعدي استفاده مي كنيم.

۱)ايجاد سطح مقطع دو بعدي            ۲)ايجاد مسير           ۳)انتخاب سطح مقطع دو بعدي          ۴)modify            ۵)modifier list         ۶)bevel profile            ۷)pick profile           ۸)انتخاب مسير

نكته:در اين دستور بعد از انجام عمليات فوق هر تغييري كه روي مسير بدهيم مستقيما”روي شكل اعمال مي شود.

دستورpath deform :ااز اين دستور براي حجم سازي سه بعدي روي دو بعدي استفاده مي كنيم.

۱)ايجاد شكل سه بعدي           ۲)ايجاد مسير         ۳)انتخاب شكل سه بعدي           ۴)modify          ۵)modifier list          ۶)path deform          ۷)pick path           ۸)انتخاب مسير

:perecent با اين فرمان شكل در مسير حركت ميكند.

Stretch‌:با اين فرمان شكل در طول مسير اضافه مي شود.

نكته:در اين دستور بعد از انجام عمليات فوق هر تغييري كه روي مسير بدهيم مستقيما”روي شكل اعمال مي شود.

Matrial

براي دستيابي به منوي material‌مي توان از منوي material editor  يا از كليد M استفاده كرد .پس از زدن كليد m منوي روبرو باز مي شود.

هر يك از كره هايي كه در منو ديده مي شود به عنوان يك ظرف براي آماده كردن متريال مورد نظر قبل از اضافه كردن متريال به شكل مورد نظر مي باشد. با كليك راست روي هر يك از كره ها مي تواه تعداد انها را در منوي باز شده زياد كرد.

sample type :نوع كره ها را تغيير مي دهد و از كره به استوانه يا مكعب تبديل ميكند.

با كليك روي اين گزينه و نگه داشتن ماوس كادر آبشاري  باز مي شود كه با حركت ماوي ورها كردن كليك روي هر كدام از موارد آن مورد جايگزين كره مي شود.

back light : اين گزينه نوري است كه از پشت به شكل مي تابد و براي تنظيم سايه هاي شكل مي باشد.

back ground : اين گزينه يك صفحه ي شطرنجي در پشت كره مي اندازد كه در ساختن شيشه و براي ديدن شفافيت شيشه به كار مي رود.

assign material to selection: اين گزينه براي نسبت دادن متريال به شكل مورد نظر مي باشد.

در اين قسمت نوع جسم را از نظر ماده تعيين مي كنيم. كه در حالت پسش فرض گزينه ي blinn‌ تعيين شده است كه شامل تمام مواد مي شود. در حالت wire‌ نماي سيمي شكل ديده مي شود .

blinn basic parameters: در اين قسمت تنظيمات مربوط به رنگ و ماده و… را وارد مي كنيم

ambient: رنگ محيطي: رنگ خفيفي كه شكل از محيط مي گيرد

Diffuse: رنگ يا طرح اصلي رنگ يا طرح اصلي موضوع مورد نظر را تعيين مي كند.

نكته:ambient , diffuse‌ در حالت پسش فرض با يكديگر قفل شده اند زيرا نور ambient  تاثير زيادي روي شكل ندارد.

در قسمت diffuse در جلوي قسمت تعيين رنك يك مربع خاكستري مشاهده مي كنيد كه با كليك بر روي آن منوي روبرو باز مي شود و براي دادن طرح به شكل بر روي گزينه ي Bitmap دوبار كليك مي كنيم  و مسير نصب برنامه يا قسمتي كه طرح مورد نظر قرار دارد را وارد مي كنيم و پس از ok  كردن منوي زير بر روي قسمت material editor    ظاهر مي شود كه تنظيمات مربوط به طرح مورد نظر مي باشد.

همانطور كه مشاهده مي نماييد طرح انتخابي شما بر روي كره ي مورد نظر نشسته است .در قسمت coordinates تنظيمات مربوط به طرح قرار داده شده استTexture در اين حالت طرح مورد نظر دقيقا بر  روي كره مي نشيند

environ در اين حالت طرح به شكل عكس بر روي كره مي نشيند.

اين قسمت مربوط به طرز چيدن طرح بر روي كره مي باشد.

Offset از اين گزينه براي چرخاندن طرح در محور هاي u(x) وv(Y) استفاده مي شود.

Tiling : از اين گزينه براي فشردگي شكل در محور هاي u,v استفاده مي شود.

Mirror : طرح را بر روي شكل قرينه مي كند.

Angle : براي چرخاندن شكل در سه محور  u,v,w بكار ميرود .

پس از انجام دادن تنظيمات با زدن گزينه ي go to parent‌  به حالت اول بر مي گرديم.

در كادر جلوي diffuse حرف M ديده مي شود كه نشان مي دهد كره ي مورد نظر طرح يا map گرفته  است.

Specular : نور يا طرح انعكاسي:اين گزينه نور ي كه شكل در بازتاب نور تابيده شده به آن انعكاس مي دهد را تعيين مي كند.

Specular level : شدت نور انعكاسي

Glossiness: تعيين جنس ماده براي انعكاس كه به حالت شيشه اي نزديكتر يا دور تر مي شود.

Soften: تعيين نرمي و سختي جسم و تاثير آن در بازتاب

Self illumination : ميزان خود درخشندگي شكل

Opacity: ميزان شفافيت شكل (حالت شيشه اي)

Maps: در اين قسمت تمام موارد بالا وجود دارد. علاوه بر آنها موارد زير نيز وجود دارد.

Bump: ايجاد برجستگي در شكل: اين گزينه براي برجسته كردن متريالي كه روي object مورد نظر ريخته شده است بكار مي رود. بدين منظور گزينه ي none در جلوي آنرا زده و متريال مورد نظر را انتخاب كرده و در منوي باز شده در قسمت coordinates تنظيمات آنرا انجام مي دهيم

Texture براي اين مي باشد كه شكل را بر روي object  اوليه بصورت پوسته كشيده و environ براي اين مي باشد كه شكل را بصورت عكس بر روي object  قرار دهد.

در قسمت offset مي توان طرح را در دو جهت x و y حركت داده و طرح مورد نظر را بوجود آورد.

در قسمت tiling مي توان حالت چيدن و فشردگي طرح را كم و زياد كرد.

حالت mirror  طرح را قرينه و حالت tile طرح را بصورت كاشي كنار هم مي چيند.

از گزينه ي  angle براي چرخش طرح در ۳ جهت استفاده مي شود.

منوي reflection: اين منو براي ايجاد انعكاس در شكل بكار مي رود. بدين منظور گزينه ي none دز جلوي آنرا زده و در صفحه باز شده گزينه ي  Raytrace را انتخاب مي كنيم.

نورپردازي در ۳dmax

از منوي create  — light  مي توان به انواع نور در اين نرم افزار دست پيدا كرد.

در اينجا ما به بررسي ۶ نور رايج در  ۳dmax مي پردازيم.

Target spot , free spot اين دو نور منابع نوري مي باشند كه شعاع نوري آنها بصورت مخروطي شكل مي باشد. مانند چراغ قوه تفاوت اي دو نور اين مي باشد كه در نور target پرتاب نور به سمت هدف مشخصي مي باشد و در نور free پرتاب نور هدف و مقصد خاصي ندارد.

براي ايجاد نور target كافيست تا در روي صفحه با ماوس كليك كرده و ماوس را كشيده و كليك را رها كنيم نور كشيده مي شود ولي در نور free‌ كافيست تا يك كليك در صفحه كنيم تا نور ايجاد شود.

در قسمت modify اين نور در قسمت general parameters داريم:

Light type: در اين قسمت مي توان نور را روشن و خاموش كرد و نوع آن را مشخص كرد و هدف دار يا بدون هدف بودن آنرا معين نمود.

Shadows: در اين قسمت سايه هاي شكل را روشن و يا خاموش مي كنيم. توجه كنيد كه در اين قسمت سايه هاي شكل هاي كه نور به آنها مي تابد را خاموش و روشن مي كنيم. در قسمت use global setting در واقع بهترين تنظيمات سايه اي را انتخاب مي كنيم. كه بهتر است هميشه روشن باشد. و در پايين نوع سايه را انتخاب مي كنيم كه بايد متناسب با موتور رندر ما باشد كه در حالت موتور رندر default اين برنامه بايد در حالت shadow map قرار گيرد.

Intensity ,color ,attention:تنظيمات مربوط به حجم و شدت و رنگ نور.

Multiplier: شدت و رنگ نور را مشخص مي كند.

:decayبه روشنايي و يكسان سازي نور decay  مي گويند. كه در اينجا بوسيله ي دو نوع فيلتر نور از حالت يكسان خود خارج مي شود.

Near attention , far attention:محدوده ي نور پردازي و محدوده ي تاثير نور بر اشيا مي باشد.

Spotlight parameters:hotspot , falloff براي ايجاد نيم سايه و سايه مي باشند كه hot spot براي ايجاد مركز نور و fall off براي ايجاد نيم سايه مي باشد.

Target direct , free direct : اين دو نوع نور نورهاي استوانه اي هستند.

تفاوت اين دو نور و طرز كشيدن آنها همانند نور هاي spot مي باشد و modify اين نور ها هم مانند همان نور هاي spot مي باشد.

Omni: اين نوع نور منبع نور گسترده مي باشد كه با توجه به شدت آن مي توان نور خورشيد باشد و يا نور لامپ يك آباژور تزييني كه modify اين نور نيز همانند ۴ نور قبل مي باشد.

Sky light: اين نور نور آسمان مي باشد كه در طراحي هاي خارجي در بالاي طرح قرار مي گيرد.

پس از قرار دادن اين نور بايد به منوي render scene يا f10 رفته و در قسمت advanced lighting گزينه ي light tracer  را انتخاب نماييد.

Camera: دوربين در ۳dmax

از منوي create—camera مي توانيد به دو نوع دوربين دست يابيد.

Target , free:تفاوت اين دو نوع دوربين در اين مي باشد كه دوربين free بدون هدف مي باشد ولي دوربين target هدف دار مي باشد.

در modify اين دوربين داريم:

Parameters:

Lens: دهنه ي لنز دوربين را بصورت دستي كم يا زياد مي كند.

Fov: دهنه ي لنز را در با اولويت در جهتي كه با كليد آبشاري در سمت چپ آن مشخص مي كنيم كم يا زياد مي كند.

Stock lenses: اندازه هاي پيش فرض تعيين شده از روي لنز هاي موجود در بازار مي باشد.

Type: نوع دوربين را مشخص مي كند كه target يا free باشد.

Show cone: نقاط كور نور پردازي را در دوربين تصحيح مي كند.

Show horizon: خط افق را مشخص مي كند.

Environment range: محدوده ي ديد دوربين مربوط  به محيط و افكت هاي نوري را مشخص مي كند.

Clipping planes: محدوده ي ديد دوربين مربوط به اشيا را مشخص مي كند.

سر فصل های دوره

 • سرفصل های نرم افزار تری دی مکس چیست؟

  جلسه اولآشنايي با روش هاي ورود به max– تنظيم واحد ترسيمي-آشنايي با نوار ابزار creat– آشنايي با آيكون هاي كنترل صفحه
  جلسه دومآموزش نوار ابزارgeometry-(standard primitives-extended primitives)
  جلسه سومآموزش نوار ابزارshapeline- rectangle- text…….))
  جلسه چهارمآموزش ويرايش اشكال ساخته شده با  shape(Edit spline)-آموزش كار با snap 
  جلسه پنجم

  آموزش وآشنايي با نوار ابزارهاي دوبعدي-(….bevel-bevel profile-cross section-lath-sweep-)

   

  جلسه ششمآموزش وآشنايي با نوار ابزارهاي سه بعدي-(bend-cap holes-lattice-wave-noise-ripple-shell……)
  جلسه هفتم

  توانايي انتقال  فايل اتوكد به مكس-آموزش كار بر روي فايل هاي اتوكد-آموزش ساخت پنجره و در-

   

  جلسه هشتمآموزش ساخت متريال
  جلسه نهم و دهمآموزش ساخت دوربين-( standard)- آموزش ساخت نور-standardآموزش تنظيم محيط رندر

مخاطبین دوره

اهداف دوره

Call Now Button