آموزش برنامه نویسی و اپراتوری CNC سه محور

توضیحات دوره

توضیحات دوره

کارآموز با ۲۰ ساعت آموزش به همراه نرم افزار شبیه ساز وهمچنین کار عملی در کارگاه واقعی انتظار می رود بتواند با تسلط به سیستم برنامه نویسی ISO قطعات با هرفرم و پیچیدگی را در سه محور برنامه نویسی کرده واجرا نماید.

سر فصل های دوره

  • مبانی ماشینهای کنترل عددی
  • آشنایی با ساختار و ماهیت دستگاه های فرزCNC سه محور
  • آشنایی با انواع تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در فرزCNC سه محور
  • آشنایی با G کدها و M کدها
  • نحوه برنامه نویسی دستی با دستگاه های فرزCNC
  • اپراتوری دستگاه های فرز Fanuc OI-MDبا نرم افزار شبیه ساز  SSCNC
  • آموزش و کار با دستگاه های فرزCNC در محل کارگاه

مخاطبین دوره

اهداف دوره

اهداف دوره آموزش برنامه نویسی و اپراتوری تراش و فرز CNC :

در پایان دوره(۲۰ ساعت آموزش به همراه نرم افزار شبیه ساز وهمچنین کار عملی در کارگاه واقعی) انتظار می رود هنرجو بتواند با تسلط به سیستم برنامه نویسی ISO قطعات با هرفرم و پیچیدگی را در سه محور برنامه نویسی کرده واجرا نماید.

Call Now Button